+36 1 383 61 15 [email protected]

Rendeletek

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34692.345221

 

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23521.292496

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24129.291146

 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40681.333252

 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26505.350421

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48618.350428

 

25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48596.358186