+36 1 383 61 15 [email protected]

Helyzetismertetés

Jelenleg hazánkban a mobiltelefon előfizetések száma meghaladja a 11.8 milliót. (Ez természetesen kevesebb előfizetőt jelent.) 55 méterenként van egy bázisállomás.

Tekintetbe véve a mobiltelefon-használók nagy számát, még a csekély mértékben kedvezőtlen egészségügyi hatásoknak is komoly közegészségügyi hatása lehet.

Fontos, hogy a 800 és 1900 MHz közötti rádió-frekvenciás (RF) sugárzást, amely nem-ionizáló sugárzás, ne keverjük össze a nagyon erős élettani hatásokkal bíró ionizáló sugárzásokkal (röntgen- és gammasugárzás)!

A mobil kézi készülék és bázisállomások egymástól alapvetően eltérő expozíciós helyzetet hoznak létre. A mobiltelefon használóját érő RF sugárzás sokkal nagyobb, mint amely egy bázisállomás közelében élő személyt ér. Ugyanakkor, eltekintve a mobiltelefon által a közeli bázisállomással való kapcsolat fenntartása céljából időnként kibocsátott jeltől, a kézi készülék csak akkor bocsát tovább RF energiát, amikor beszélgetés zajlik, a bázisállomások azonban folyamatosan bocsátanak ki jelet.

Kézi készülék: A mobiltelefon teljesítménye igen kicsi, 0,2-0,6 watt. (a „walkie-talkie”-é pl.5 watt.) Az RF térerőssége (és így a használó expozíciója) a készüléktők való távolsággal rohamosan csökken. Ebből következik, hogy mikrofon és fejhallgató használata esetén, ha a mobiltelefon néhányszor tíz cm-re van a fejtől, az expozíció sokkal kisebb, mint ha a használó közvetlenül a fejéhez tartja a mobiltelefont.

Bázisállomás: A kiszolgálandó körzettől függően a teljesítménye néhány wattól száz wattig terjed. Az antennák kb. 25cm szélesek és egy méter hosszúak, a földtől 15-50m magasságban épülnek. Általában a földhöz viszonyítva lapos (kis nyílásszögű) és széles RF sugárnyalábot bocsátanak ki. A nyaláb lapossága miatt az expozíció közvetlenül az antenna alatt elenyésző. A tetőre erősített antennák esetében általában 2-5m távolságban elhelyezett kerítés tartja távol az embereket attól a helytől, ahol a határértéket meghaladó a sugárzás.

Magyarországon a 4méternél magasabb távközlési építmény engedély-köteles. A sugárzási határérték 10mW/cm2. Az OSSKI (Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet) mérései szerint a háztetőre telepített antennák alatt a lakásban 0.2mW/cm2 alatt van a sugárzás, tornyok esetében ott, ahol a nyaláb a földet éri, vagyis a legnagyobb az érték, 0.05mW/cm2.

A sugárzásmennyiség alacsony mértékét úgy lehet érzékeltetni, hogy pl. ha a bázisállomástól 10m-re a sugárzás 1egység, a mikrohullámú sütőtől 40cm-re 4egység, a mobiltelefontól 1cm-re 2000egység!

A pontos képhez azt is tudnunk kell, hogy környezetünkben számos egyéb mesterséges sugárforrás is van. Régóta kutatják a nagyfeszültségű távvezeték, a háztartási villanyvezeték, és a háztartási elektromos készülékek 50Hz-es, azaz kisfrekvenciás sugárzását is. A legtöbb szakértő nem tartja ezt károsnak, bár néhányan kimutattak egészségkárosodást.

Összefoglalás

Nincs különösebb bizonyíték arra, hogy a határérték alatti expozíció esetében biológiai hatások lennének. Ugyanakkor nem lehet kijelenteni teljes biztonsággal, hogy a RF sugárzás esetében kizárt akármilyen káros hatás. Ezért az elővigyázatosság elvének alkalmazása a jogos hozzáállás.

A RF tér behatol a szövetekbe, a mobiltelefonok esetében kb. 1cm-ig. A testben elnyelődik, és melegedést okoz. A test hőszabályozó folyamatai ezt a hőt elszállítják. A nemzetközileg elismert határértéken (a magyar határértékek jóval szigorúbbak a nemzetközieknél!) egy tudományos közlés sem mutatott ki káros hatást.

A fülhöz tartott, működő mobiltelefon sugárzásának kb. felét az agy elnyeli. Erre nézve világszerte jelentős kutatások folynak, ugyanis kézenfekvőnek látszik, hogy mivel az agy maga is elektromos jeleket és hullámokat bocsát ki, a hullámok közvetlen kölcsönhatásba kerülhetnek. Az eddigi eredmények szerencsére azt mutatják, hogy a rövid idejű hatások, ha kimutathatók is, összességében nem befolyásolják az agyműködést.

Agydaganatot előidéző vagy elősegítő hatást sem mutattak ki.

A kutatások azonban világosan mutatják, hogy a mobiltelefon vezetés közbeni használata (akár kézben, akár hangosítóval) esetén növekszik a baleset kockázata. Itt kell beszélni arról a jelenségről, hogy a személyautó maga is árnyékoló hatású, tehát a mobiltelefont nagyobb intenzitású sugárzásra készteti. Ráadásul az autó karosszériáján a sugárzás egy része visszaverődik, tovább növelve az expozíciót. A legjobb megoldás a külső antenna, ami nemcsak a jó vételt segíti elő, de ráadásul a kocsiszekrény árnyékoló hatása érvényesül a kívülről jövő sugárzással szemben.

Javaslatok:

Az elővigyázatosság elve alapján a közönség és a gyártók önkéntesen törekedjenek a RF tér csökkentésére. A gyártók a készüléken jelöljék a sugárzásból a fejben elnyelődő teljesítményt.

A mobiltelefon-iparnak vissza kellene tartania magát attól, hogy elősegítse a mobiltelefonok  gyermekek által történő használatát, hogy a legkisebb kockázatnak se legyenek kitéve.

A mobiltelefon-szolgáltatók használjanak lehetőség szerint közös tornyokat, és ahol ez lehetséges, tegyék lehetővé az egymás közti barangolást (roaming).

A mobiltelefon interfernciát létesíthet egyéb elektromos készülékekkel, ezért pl. szívritmus-szabályozótól min. 20cm-es távolságot kell tartani. (Ugyanígy a repülőgép navigációs rendszerét is zavarhatja!)

Az autóvezetők kerüljék vezetés közben a mobiltelefon használatát, mivel akár kézben tartva, akár hangosítóval használják, jól mérhetően nő a baleset kockázata!

Megjegyzés

Kutatások azt bizonyítják, hogy ugyan lehet minimális veszélye a mobiltelefon használatnak, de mivel sürgős esetben a mindig kéznél levő telefonról azonnal hívható segítség, összességében a mobiltelefon használata az egészség és az életkilátások szempontjából hasznos.